Enter your keyword

Avís legal

Forward Innovation

I. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Lex Forward Innovation SL (Des d’ara Alustetic), amb domicili a aquests efectes en Rambla de la Pau, 63 08800 Vilanova i la Geltrú nombre de NIF B66782590 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte: info@alustetic.com del lloc web.

II. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de Alustetic atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

III. ÚS DEL PORTAL

www.alustetic.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Alustetic o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Alustetic no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

IV. PROTECCIÓ DE DADES

Alustetic compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@alustetic.com, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Alustetic informa que compleix amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Alustetic per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Alustetic o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Alustetic, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Alustetic.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Alustetic. Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Alustetic.

VI. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Alustetic no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Alustetic es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

VII. ENLLAÇOS

VII.a) Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de Alustetic haurà de sotmetre les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Alustetic.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Alustetic sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Alustetic, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Alustetic, llevat autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Alustetic i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Alustetic dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– Alustetic no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

VII.b) El lloc web de Alustetic pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Alustetic no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Alustetic no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions , manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Alustetic i que resultin accessibles a través d’Alustetic.

VIII. DRET D’EXCLUSIÓ

Alustetic es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

IX. GENERALITATS

Alustetic perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

X. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Alustetic podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que estiguin degudament publicades o siguin modificades per unes altres.

XI. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Alustetic i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

I. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Lex Forward Innovation SL (Des d’ara Alustetic), amb domicili a aquests efectes en Rambla de la Pau, 63 08800 Vilanova i la Geltrú nombre de NIF B66782590 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte: info@alustetic.com del lloc web.

II. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de Alustetic atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

III. ÚS DEL PORTAL

www.alustetic.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Alustetic o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Alustetic no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

IV. PROTECCIÓ DE DADES

Alustetic compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@alustetic.com, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Alustetic informa que compleix amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Alustetic per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Alustetic o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Alustetic, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Alustetic.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Alustetic. Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Alustetic.

VI. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Alustetic no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Alustetic es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

VII. ENLLAÇOS

VII.a) Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de Alustetic haurà de sotmetre les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Alustetic.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Alustetic sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Alustetic, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Alustetic, llevat autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Alustetic i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Alustetic dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– Alustetic no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

VII.b) El lloc web de Alustetic pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Alustetic no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Alustetic no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions , manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Alustetic i que resultin accessibles a través d’Alustetic.

VIII. DRET D’EXCLUSIÓ

Alustetic es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

IX. GENERALITATS

Alustetic perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

X. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Alustetic podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que estiguin degudament publicades o siguin modificades per unes altres.

XI. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Alustetic i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

.

Et truquem nosaltres per resoldre els teus dubtes

Omple el següent formulari per poder-te contactar.

Contacta'm per telèfon
Nom
<strong>Nom</strong>
Nom
Cognoms

Te llamamos nostoros para resolver tus dudas

Rellena el siguiente formulario para poderte contactar. 

Contactame por teléfono
Nombre
<strong>Nombre</strong>
Nombre
Apellidos